Veel gestelde vragen

Misschien zijn er vragen die u over onze modulaire huisvestingsoplossingen heeft. Of over onze dienstverlening? Dan treft u hieronder een aantal antwoorden aan. Is het u na het lezen nog niet helemaal duidelijk hoe WEMA uw huisvestingsvraagstuk oplost? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord.


Is voor unitbouw altijd een bouwvergunning nodig?

Iedere tijdelijke huisvesting of semi-permanente bedrijfsruimte heeft een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) nodig. Alleen voorzieningen op bouwplaatsen zijn wel vrijgesteld. Soms bepaald de grootte van de huisvesting en de tijdsduur of er ook een gebruiksvergunning noodzakelijk is. Wema verzorgt dit voor u en begeleidt u bij de gehele procedure naar de gemeente. Als het gebouw voldoet aan alle (milieu)technische en veiligheidseisen mag u verwachten dat de vergunning binnen 8 tot 12 weken wordt afgegeven.

Meer weten over de omgevingsvergunning of formulieren downloaden, kijk dan op;
•    www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning
•    www.omgevingsloket.nl


Voldoen de units en bouwsystemen van WEMA aan de bouwvoorschriften?

Ja. Al onze units en bouwsystemen voldoen daar aan. De eisen van het Bouwbesluit zijn wel afhankelijk van de instandhoudingtermijn (semi-permanent is tot 5 jaar, permanent is vanaf 5 jaar), de omgeving (afstand tot een ander gebouw of erf), en de gebruiksfunctie. Huisvesting die permanent wordt gebruikt moet voldoen aan de regels en eisen van het Bouwbesluit voor permanente gebouwen. Voor semi-permanente huisvesting zijn er uitzonderingssituaties. De adviseurs van Wema voorzien u graag van uitgebreide informatie.


Heeft WEMA altijd units en bouwsystemen op voorraad?

Basis+ standaard units voor verhuur zijn altijd uit voorraad leverbaar. Bij verkoop is enige leveringstermijn nodig. Flexus+ bouwsystemen voor verhuur en verkoop worden meestal op basis van klantspecificatie geproduceerd en geleverd. Dankzij een grote mate van standaardisatie van onze unit en bouwsystemen zijn snelle bouwtijden mogelijk en worden zo leveringstermijnen weer verkort.


Kan een unit van WEMA op een bestaand gebouw aangesloten worden?

Dit is geen enkel probleem en komt veelvuldig voor. De ontwerpers van WEMA kunnen voor elke situatie een perfecte overgang tussen de gebouwen realiseren.


Tot hoeveel bouwlagen kun je bouwen met units?

Bij Basis+ units tot 3 bouwlagen en bij Flexus+ bouwsystemen tot 4 bouwlagen. Uiteraard gaan wij daarbij uit van de juiste ondergrond en verharding die noodzakelijk is.


Kun je ook een gebruikt gebouw of gebruikte units kopen?

Jazeker, want hergebruik is voor WEMA erg belangrijk. Door het gebruik van duurzame materialen in onze gebouwen is de levensduur lang. Op de website van WEMA treft u de beschikbare gebruikte gebouwen aan. Het gebouw van uw keuze kan altijd aangepast worden naar uw wensen.


Welke voorbereidingen moeten er getroffen worden voor aflevering van een tijdelijk gebouw?

Het bouwterrein moet toegankelijk zijn en voldoende ruimte bieden voor het transport en eventueel de telekraan. Er moet een geschikte ondergrond aanwezig zijn die egaal is en geschikt is voor het WEMA gebouw. Onze adviseurs adviseren u graag tijdens een inspectie van de bouwlocatie.


Is er altijd fundering nodig voor units en bouwsystemen?

Ja, die is altijd nodig om de WEMA units of bouwsystemen op te plaatsen. Dit is sterk afhankelijk van het aantal verdiepingen van het gebouw en de aanwezige ondergrond. Op zandgrond kan gewerkt worden met stelconplaten. Op verharde terreinen wordt meestal volstaan met kunststoftegels. In alle andere gevallen wordt door WEMA eerst onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid.

Referenties

Bedrijfsleven

Waalpaal BV, Purmerend

meer info

Onderwijs & Kinderopvang

Avans Hogeschool, Den Bosch

meer info

Bouw & Industrie

Ballast Nedam

meer info

Direct beschikbaar

Bedrijfsleven

Tijdelijk kantoorgebouw

meer info

Onderwijs & Kinderopvang

Tijdelijke noodlokalen

meer info

Bouw & Industrie

Gestapelde bouwkeet

meer info